s A69 DƯƠNG VẬT GIẢ CAO CẤP RUNG THỤT ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ ~ ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN